header

Varnost osebnih podatkov in GDPR

Trajanje: 120 min

 Certifikat: DA

Komu je tečaj namenjen?

Vsem, ki delate z osebnimi podatki in se morate seznaniti z novostmi, ki jih prinaša GDPR. Primeren je za zaposlene v gospodarstvu in v javni upravi.

 Avtor: Robert Brumnik, Bureau Veritas

 

Robert Brumnik za Bureau Veritas izvaja presoje po standardih ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001 ter po uredbah GDPR in eIDAS. Je predavatelj na seminarjih za DPO in GDPR specialiste. Na Fakulteti za podjetništvo – GEA College je izredni profesor za predmetno področje informatika. Dosedaj je objavil več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov.

Vsebina e- tečaja:

Maja 2016 je stopila v veljavo nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je z dnem 25.5.2018 postala zavezujoča neposredno in hkrati za vse države članice EU.
Uredba uvaja na področju dela z osebnimi podatki številne novosti in spremembe.

Namen e-tečaja je, da vam na razumljiv način s pomočjo video vsebin predstavi Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Po uspešno zaključenem e-tečaju boste razumeli:

 • Kaj je uredba GDPR?
 • Kako se razlikuje od Direktive 95/46 /ES in zakaj je do GDPR prišlo?
 • Kakšne vloge predvideva GDPR?
 • Kakšen je obseg GDPR?
 • Katera so načela GDPR?
 • Kako poteka vpeljava GDPR?
 • Ali organizacija potrebuje pooblaščenca za varnost podatkov?
 • Kako pridobimo soglasje subjekta?
 • Katere so pravice subjekta?
 • Kakšne so odgovornosti organizacij?
 • Kako poteka javljanje kršitev?

Po zaključku boste imeli možnost opraviti pisni preizkus znanja in pridobiti certifikat s katerim je zagotovljeno poznavanje osnov varnosti osebnih podatkov in GDPR.

 Cena tečaja brez DDV: 80 €/uporabnika

REZERVIRAJ

Veljavnost: 1 leto od nakupa.

 

Ob nakupu večjega števila licenc za e-tečaje vam nudimo količinske popuste:

Število licenc E-tečaja                                                 Popust

7 do 9                                                                                10 %

10 do 24                                                                            20 %

25 do 49                                                                            30 %

50 do 149                                                                          40 %

Več kot 150                                                                       50 %

 

 

 

Aktualno