header

EN2 - SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO ISO 50001:2018

Namen
Udeleženci bodo:
• Razumeli energetsko problematiko
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 50001:2018
• Sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 50001:2018

Vsebina
• Sistem upravljanja z energijo – namen in prednosti
• Standard ISO 50001:2018 – struktura in pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Kako pridobiti certifikat ISO 50001:2018 in metode za uspešen prehod na novo izdajo
• Priprava in izvedba notranje presoje po ISO 50001:2018
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja

Ciljna skupina
• Že usposobljeni notranji presojevalci ISO 50001:2011, ki bi se radi seznanili z zahtevami in z izvedbo presoj po ISO 50001:2018
• Bodoči notranji presojevalci sistema upravljanja z energijo po zahtevah ISO 50001:2018.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 50001:2018.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

8.9. in 9.9. 2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 345 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
17.11. in 18.11.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 345 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi