header

HC2 - SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI ŽIVIL IFS Food v6.1

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• Poznali zahteve standarda IFS Food v6.1
• Sposobni planirati in izvajati notranje presoje
• Sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina
• Standard IFS Food v6.1 – načela, koncept in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
• Postopek certificiranja
• Priprava in izvedba notranje presoje
• Neskladnosti: prikaz in obravnava primerov
• Korekcije in korektivni ukrepi za odpravo neskladnosti
• Priprava poročila o neskladnosti
• Praktične vaje (določanje obsega presoj, ocenjevanje neskladnosti)
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina
• Osebe, ki so odgovorne za vzpostavitev, vzdrževanje in presojanje sistema zagotavljanja varnih živil po zahtevah standarda IFS Food.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti živil IFS Food v6.1.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

22.5. in 23.5.2019
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
9.10. in 10.10.2019
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi