header

HC4 - SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI ŽIVIL BRCGS Food v8

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• Poznali zahteve standarda BRCGS Food v8
• Sposobni planirati in izvajati notranje presoje
• Sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu

Vsebina
• Standard BRCGS Food v8 – načela,koncept in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje zahtev standarda in vaje
• Postopek certificiranja
• Priprava in izvedba notranje presoje
• Neskladnosti: prikaz in obravnava primerov
• Korekcije in korektivni ukrepi za odpravo neskladnosti
• Priprava poročila o neskladnosti
• Praktične vaje (določanje obsega presoj, ocenjevanje neskladnosti)
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina
• Osebe, ki so odgovorne za vzpostavitev, vzdrževanje in presojanje sistema zagotavljanja varnih živil po zahtevah standarda BRCGS Food.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti živil BRCGS v8.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

/
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 385 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi