header

AU3 - PREKVALIFIKACIJA ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE IZ ISO/TS 16949:2009 NA IATF 16949:2016

Za notranje presojevalce ISO/TS 16949 smo pripravili enodnevni seminar o zahtevah standarda IATF 16949 in izvedbi notranje presoje.

Namen
Seznaniti udeležence s spremembami in zahtevami, ki jih prinaša nova izdaja standarda IATF 16949, in s postopkom prehoda.
Z udeležbo na seminarju bodo udeležnci nadgradili obstoječe presojevalske veščine za izvedbo notranje presoje po IATF 16949

Vsebina
• Standard IATF 16949 – struktura in spremembe
• Standard IATF 16949 – pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Priprava in izvedba notranje presoje po IATF 16949
• Diskusija
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Predznanje
Poznavanje zahtev standarda ISO 9001:2015 je pogoj za udeležbo na seminarju.

Ciljna skupina
• Usposobljeni presojevalci ISO/TS 16949, ki bodo izvajali presoje po IATF 16949.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce IATF 16949 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev IATF 16949.

Trajanje
1 dan od 9:00 do 17:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

6.12.2018
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 1 dan
Cena: 255 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi