header

FMEA – ANALIZA MOŽNIH NAPAK IN NJIHOVIH POSLEDIC

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je metoda, ki predvideva, kaj bi lahko bilo narobe. Osnovna ideja metode je preprečevanje napak, še preden se pojavijo. Izhaja iz problematike nastajanja in odpravljanja napak pri razvoju izdelka ali nove tehnologije. Znano je namreč, da ležijo vzroki večine napak v prvih fazah nastajanja proizvoda kot so načrtovanje, razvoj in uvajanje v proizvodnjo.

Namen
Udeleženci seminarja se bodo temeljito seznanili z metodo FMEA in možnostmi njene uporabe v delovnem procesu.

Vsebina
• Predstavitev FMEA
• Metodologija FMEA (DFMEA, PFMEA, SFMEA)
• Izvajanje FMEA
• FMEA konstrukcije (DFMEA) – 5 korakov
• FMEA procesa – (PFMEA) – 5 korakov
• FMEA obazec
• Faktorji za FMEA – primeri
• Praktični primer
• Uvedba in uporaba FMEA v praksi

Način dela
Predavanje z diskusijo in obravnavo praktičnega primera uporabe metode.

Ciljna skupina
• Tehnični direktorji, vodje proizvodnje in službe kakovosti
• Tehnologi, razvojniki, raziskovalci in konstruktorji.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju FMEA – Analiza možnih napak in njihovih posledic.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

18.3.2019
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 1 dan
Cena: 245 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi