header

SPC – STATISTIČNO OBVLADOVANJE PROCESOV

!!! PRIJAVA NA SEMINAR: zaradi tehničnih težav nam prijavo pošljite na mail: seminarji@bureauveritas.com Napišite naziv seminarja, podjetje in ime udeleženca.

SPC (Statistical Process Control) zagotavlja visoko stopnjo kakovosti, zanesljivosti in ponovljivosti izdelkov. Metoda SPC je nuja za podjetja, ki delujejo na globalnem trgu ali v povezavi z zahtevnimi kupci in mednarodno konkurenco.

Namen
Seznaniti udeležence z metodo SPC in njeno uporabo.

Vsebina
• Razumevanje, vsebina in uporabnost SPC (v2)
• Metode in orodja za izboljšanje
• Izračuni in razumevanje osnovnih statističnih parametrov v povezavi z metodo SPC
• Izračuni sposobnosti procesa Cp in Cpk ter sposobnosti strojev Cm in Cmk
• Praktični primeri priprave, izračuna, uporabe ter razlage sposobnosti procesov in strojev
• Uporaba aktualnejših kontrolnih kart Postopek in metode uvedbe SPC v prakso
• Izkušnje pri uvedbi in uporabi SPC
• Zaključna diskusija

Način dela
Usposabljanje in uvajanje metod statističnega obvladovanja procesov vsebuje osnovne in praktične vaje. V seminar je vključena možnost uporabe SPC za preventivne ukrepe v proizvodnem procesu.

Ciljna skupina
• Tehnični direktorji, vodje proizvodnje, tehnologi in razvojniki.
• Vodje in strokovni sodelavci službe kakovosti.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju SPC – Statistično obvladovanje procesov.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

19.11. in 20.11.2019
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 335 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi