header

MSA – ANALIZA MERILNIH SISTEMOV

Namen MSA (Measurement Systems Analysis) je ocenitev kakovosti obstoječega merilnega sistema, ki odločilno vpliva na obvladovanje parametrov procesov in karakteristik izdelkov. Nezanesljive meritve in veliki odkloni lahko povzročajo v proizvodnem procesu velike težave. Strokovna analiza MSA je nujna v proizvodnji zahtevnejših izdelkov, pri katerih se zahteva visok indeks sposobnosti procesa. Vse bolj se odločamo na osnovi izmerjenih vrednosti, zato moramo vedeti kako kakovostne so meritve.

Namen
Seznaniti udeležence z zahtevami MSA (v4) in prednostmi njene uporabe v proizvodnih procesih.

Vsebina
• Splošno o merilnih sistemih
o Predstavitev, kakovost merilnih podatkov, terminologija
o Proces merjenja
o Učinki spremenljivosti merilnega sistema
o Merjenje in osnove
• Splošni načini ocenjevanja merilnih sistemov
o Osnova
o Izbiranje/razvoj postopkov testiranja – merjenja – preskučanja
o Priprava na študijo merilnega sistema
o Analiza rezultatov preskušanja
• Postopki preskušanja
o Primeri postopkov preskušanja
o Analize merilnih sistemov variabilnih karakteristik
o Analize merilnih sistemov atributivnih karakteristik
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Strokovni in vodstveni delavci s področja kakovosti in vodenja procesov.
• Tehnologi in razvojniki

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

20.10.2021
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 1 dan
Cena: 265 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi