header

QMS4 - E- SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2015

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost, od načina njihovega delovanja, prek standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, do proizvodov, ki jih nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. Če vaša organizacija pridobi certifikat ISO 9001, je to dokaz vaše predanosti kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki vam – z uvajanjem nenehnih izboljšav – omogoča doseganje čedalje boljših rezulatov poslovanja.

Dvodnevni e-seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 je namenjen bodočim notranjim presojevalcem, ki bi se radi seznanili s sistemom vodenja kakovosti, z zahtevami standarda ISO 9001:2015 in z izvedbo notranje presoje.

Koristi

Udeleženci bodo:
• Spoznali 7 načel vodenja kakovosti
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001:2015
• Spoznali vlogo in odgovornosti presojevalca
• Postali kompetentni notranji presojevalci – sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015

• Na osnovi dobrega poznavanja in predvsem razumevanja zahtev standarda znali prepoznavati priložnosti za izboljšave v vaši organizaciji

Vsebina

• Načela vodenja kakovosti
• Standard ISO 9001:2015 – struktura in pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda

• Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje
• Presojevalec – vloga in odgovornosti
• Vodenje procesa presoje
• Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
• Poročanje
• Ukrepi po presoji
• Povzetek vsebine in priprava na izpit

 

Navodila za vstop v e-učilnico in način dela

Dan pred začetkom e-seminarja boste na vaš elektronski naslov prejeli link s pravico za vstop v spletno učilnico.

Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujete napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave z mikrofonom in kamero.

V času trajanja (2 dni)  bo vsakemu udeležencu na voljo individualna podpora predavatelja. Na koncu e-tečaja bomo skupaj povzeli ključne poudarke in se pripravili za opravljanje izpita.

Standard ISO 9001: zaradi sodelovanja na vajah naj imajo udeleženci pri sebi izvod standarda ISO 9001:2015. 

Priročnik za udeležence: gradivo (v pdf) vam bomo skupaj z linkom s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja. 

Certifikat: po uspešno zaključenem e-seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 9001:2015 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev.

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 17:00.

Označi št. udeležencev:
17.5. in 18.5. 2021
v živo, preko spletne učilnice
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
14.6. in 15.6. 2021
v živo, preko spletne učilnice
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

17.3. in 18.3. 2021
v živo, preko spletne učilnice
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
17.5. in 18.5. 2021
v živo, preko spletne učilnice
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
14.6. in 15.6. 2021
v živo, preko spletne učilnice
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi