header

OSNOVE TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA ZA RAZVOJ PODJETJA

V poslovno podjetniškem svetu nas trajnost že spremlja na vsakem koraku. Nujnost odzivov na podnebne spremembe je v tem kontekstu potrebna tudi s strani podjetij in organizacij, ki soustvarjajo stanje v okolju in družbi. Na podlagi odzivov s trga prepoznavamo, da je vse več podjetij, ki so motivirana za izvedbo trajnostnih sprememb v poslovanju, vendar jim primanjkuje znanja za izvedbo. V ta namen smo oblikovali enodnevno delavnico, v okviru katere vam bomo podali celovit pregled na področje trajnosti s podjetniškega vidika.

Usposobite sebe in vaše zaposlene, da boste lahko lažje in bolj učinkovito prepoznali priložnosti poslovnem okolju, ko se vam te ponudijo.

Po usposabljanju boste imeli jasno in strokovno vizijo trajnostne organizacije in boste pridobili uporabne kompetence, ki jih boste lahko aplicirali na vaše podjetje.

Program usposabljanja:

  1. Vidiki trajnosti v poslovnem okolju v kontekstu izzivov in priložnosti

Stanje v okolju in družbi, ki zahteva nujnost sprememb v kontekstu okoljskih omejitev našega planeta. Glavni izzivi in priložnosti za podjetništvo.

  1. ESG načela, smernice, zakonodaja in trajnostne metrike poročanja

Razumevanje okoljskih, družbenih načel in načel upravljanja oziroma vodenja (ESG), konteksta zakonodaje ter najbolj pogostih metrik za trajnostno poročanje.

  1. Trajnostna poslovna strategija

Ključni koraki in poslovne koristi v razvoju trajnostne poslovne strategije ter vidiki inoviranja.

  1. Trajnostno vodenje in kontekst deležnikov

Trajnostno vodenje oziroma upravljanje podjetja in pomembnost konteksta deležnikov. Trajnostna kultura in praktični pristopi implementacije.

  1. Predstavitev primerov dobrih trajnostnih praks podjetij

Domače in tuje dobre prakse trajnostnih poslovnih modelov s primerih poročil.

Usposabljanje je namenjeno:

  • direktorjem,
  • vodjem oziroma koordinatorjem poslovnega razvoja,
  • projektnim vodjem oziroma ambasadorjem trajnosti v podjetju
  • vsem zaposlenim, ki bodo v prihodnje vključeni v implementacijo in vodenje projektov s trajnostnimi vidiki.

Trajanje

1 dan. Od 09:00 do 15:00.

Certifikat 

Po zaključenem usposabljanju boste prejeli potrdilo o udeležbi.

 

Usposabljanje lahko organiziramo tudi za zaključene skupine na sedežu organizacij ali na daljavo preko spletne učilnice.

Usposabljanje bo vodila Svetovalka za razvoj trajnostnega poslovanja pri Edutrain.me, Darja Virjent.

Darja je pri Mednarodnem centru za trajnost in odličnost certificirana kot Sustainability ESG Practitioner. Njeno znanje in zanimanje za področje trajnosti sega v obdobje, ko se je koncept šele začel razvijati. Bila je med izbranimi dvajsetimi udeleženci prve generacije letnega programa Erasmus+ certifikat Sustainable Leadership program, ki ga organizira Ekonomsko-poslovna fakulteta. Darja je bila leta 2017 predstavnica Mestne občine Ljubljana kot častna članica »Circular Cities Network«, ki deluje v okviru fundacije Ellen MacArthur, britanske organizacije z najvišjim ugledom na področju krožnega gospodarstva. Udeležila se je programa Vodja trajnostne transformacije, ki ga organizirata M3trix in Slovenski center za energetsko učinkovite rešitve.

 

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

15.2.2022
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana ali online
Trajanje: 1 dan
Cena: 295 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi