header

HC12 SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE BRCGS PACKAGING V6

Standard BRCGS Packaging podaja okvir za proizvajalce vseh vrst emabalaže ter jim omogoča proizvodnjo varnih embalažnih materialov in izpolnjevanje zahtev kupcev. Certificiranje po standardu BRCGS Packaging je velikokrat zahteva kupcev – proizvajalcev živil, lastnikov blagovnih znamk, trgovcev in drugih proizvajalcev in je namenjeno dokazovanju zanesljivosti dobaviteljev – proizvajalcev embalaže. Standard predpisuje zahteve za kakovost in varnost proizvodov ter operativna merila, ki morajo biti izpolnjena, da je zagotovljena skladnost z zakonodajnimi zahtevami in pričakovanji kupcev.

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

· razumeli strukturo, načela in zahteve standarda BRC Packaging v6, ter njegovo smiselno uporabo pri presojah;

· sposobni planirati notranje presoje po zahtevah BRC Packaging v6;

· sposobni pripraviti poročilo o presoji in o rezultatih ustrezno poročati vodstvu.

Vsebina

· Standard BRC Packaging v6 – struktura

· Standard BRC Packaging v6 – pregled zahtev

· Primeri za razumevanje standarda

· Notranja presoja – kratek povzetek

· Zaključna diskusija

· Pisni preizkus znanja

Struktura seminarja

Seminar je interaktiven in vključuje predavanja z diskusijo.

Priročnik za udeležence in potrdilo o udeležbi

Udeleženci seminarja bodo prejeli ustrezno seminarsko gradivo.

Vsi slušatelji, ki bodo uspešno opravili pisni preizkus znanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem seminarju za notranje presojevalce BRC Packaging v6.

Trajanje

Visokointenziven seminar, trajal bo en dan, od 9:00 do 16:00.

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

/
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 1 dan
Cena: 265 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi