header

ISCC Plus- International Sustainability and Carbon Certification

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) je organizacija ustanovljena in delujoča z namenom, da ponudi mednarodni sistem za certificiranje biomase in bioenergije, ki je praktičen in transparenten.

Glavni cilji ISCC sistema so:

 • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
 • trajnostno obdelovanje kmetijskih površin,
 • varovanje naravnega življenjskega okolja,
 • trajnostna pridelava z upoštevanjem socialnega vidika.

ISCC Plus omogoča, da že certificirane organizacije po ISCC shemi razširijo certifikacijo trajnostne proizvodnje na ostale proizvode. Tako lahko na primer oljarna certificirana po ISCC, ki proizvaja olje za predelavo v biogorivo iz različnih surovin, po novi shemi ISCC Plus certificira tudi trajnostno proizvodnjo ostalih proizvodov – olja za prehrano, ostankov procesa stiskanja, ki se uporabljajo za živalsko krmo in kemijskih stranskih proizvodov.

Vsi ti proizvodi zaradi uporabe trajnostno pridelanih surovin in kontrole notranjih procesov v organizaciji, ki upoštevajo pravila masnega bilanciranja in izračuna izpustov toplogrednih plinov ter ostale zahteve trajnostne proizvodnje po sistemu ISCC, lahko zagotovijo sledljivost po celotni dobavni verigi. Seveda je lahko po ISCC Plus certificirana tudi organizacija, ki s svojo dejavnostjo ni vezana samo na proizvodnjo biomase in biogoriva.

ISCC Plus ponuja novo priložnost za proizvajalce surovin, proizvodne obrate, ki imajo široko paleto proizvodov in zagotavlja strankam na vseh nivojih trajnostne verige, kakor tudi končnim uporabnikom, trajnostno pridelane proizvode. Uporabnost nove sheme je zelo široka in omogoča organizaciji, da z enim certifikatom in implementiranim sistemom trajnostne proizvodnje pokrije več področij.

Z upoštevanjem zahtev sistema za certificiranje biomase ISCC Plus se tako lahko certificira tudi trajnostna proizvodnja in dobava trdnih biogoriv ter biomase, kar je ob naraščajočem trgu in rabi trdne biomase za energetske namene vsekakor dobrodošlo. Uporaba sistema zagotavlja končnim porabnikom, da se proizvod, ki ga uporabljajo, ni pridelal in proizvedel na način, ki bi bil škodljiv okolju in ne bi upošteval tudi socialnih vidikov proizvodnje. Prav socialni vidik je tisti, ki loči  ISCC od ostalih primerljivih shem, saj so socialna merila trajnostne proizvodnje zelo visoka.

V Bureau Veritas nudimo zainteresiranim organizacijam seminar, kjer vas seznanimo z trajnostno shemo ISCC Plus in GHG kalkulacijami.

Prvi del: splošni 

 • Uvod
 • Seznanitev s trajnostno shemo ISCC PLUS
 • Splošne zahteve ISCC PLUS
 • Zahteve ISCC PLUS za dobavno verigo
 • Masna bilanca in fizična segregacija (zahteve za izvajanje)
 • Dokazovanje trajnostnih meril
 • Sprejemanje in podajanje trajnostnih informacij
 • Dolžnosti in prednosti certificiranih organizacij

Drugi del: strokovni – GHG kalkulacije

 • Uvod
 • Pravila izračuna GHG – ISCC 205
 • Priprava podatkov za GHG, pravila pridobivanja podatkov
 • Metodologija izračuna

Za dodatne informacije in ponudbo nam pišite na seminarji@bureauveritas.com.

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

/
/
Trajanje: 1 dan
Cena: EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi