header

EMS4 – E- SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001:2015

Dvodnevni e-seminar za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 je namenjen bodočim notranjim presojevalcem, ki bi se radi seznanili s sistemom ravnanja z okoljem, z zahtevami standarda ISO 14001 in z izvedbo notranje presoje.

Koristi

Udeleženci bodo:
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 14001:2015
• Razumeli okoljsko problematiko
• Postali kompetentni notranji presojevalci – sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

  • Na osnovi dobrega poznavanja in predvsem razumevanja zahtev standarda znali prepoznavati priložnosti za izboljšave v vaši organizaciji.

Vsebina

• Sistem ravnanja z okoljem
• Standard ISO 14001:2015 – struktura in pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standard

• Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje SRO
• Presojevalec – vloga in odgovornosti
• Priprava in izvajanje notranje presoje SRO
• Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
• Poročanje
• Ukrepi po presoji
• Povzetek vsebine in priprava na izpit

 Navodila za vstop v e-učilnico in način dela

Dan pred začetkom e-seminarja boste na vaš elektronski naslov prejeli link s pravico za vstop v spletno učilnico.

Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujete napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave in mikrofonom.

V času trajanja (2 dni)  bo vsakemu udeležencu na voljo individualna podpora predavatelja. Na koncu e-tečaja bomo skupaj povzeli ključne poudarke in se pripravili za opravljanje izpita.

Standard ISO 14001: zaradi sodelovanja na vajah naj imajo udeleženci pri sebi izvod standarda ISO 14001:2015.

Priročnik za udeležence: gradivo (v pdf) vam bomo skupaj z linkom s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja.

Certifikat: po uspešno zaključenem e-seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 14001 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev.

Trajanje: 2 dni, od 09:00 do 16:00.

 

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

14.4. in 15.4. 2021
v živo, preko spletne učilnice
Trajanje: 2 dni
Cena: 335 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi