header

QMS4 - SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2015

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost, od načina njihovega delovanja, prek standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, do proizvodov, ki jih nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. Če vaša organizacija pridobi certifikat ISO 9001, je to dokaz vaše predanosti kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki vam – z uvajanjem nenehnih izboljšav – omogoča doseganje čedalje boljših rezulatov poslovanja.

Dvodnevni seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 je namenjen bodočim notranjim presojevalcem, ki bi se radi seznanili s sistemom vodenja kakovosti, z zahtevami standarda ISO 9001:2015 in z izvedbo notranje presoje. Vabljeni so tudi notranji presojevalci, ki že dalj časa niso izvajali notranjih presoj in bi radi osvežili/nadgradili svoje znanje o izvedbi presoje in se temeljito seznanili z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

Namen
Udeleženci bodo:
• Spoznali 7 načel vodenja kakovosti
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001:2015
• Spoznali procesni pristop
• Spoznali vlogo in odgovornosti presojevalca
• Sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015

Vsebina
Prvi dan
• Vodenje kakovosti
• Standard ISO 9001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Vaja
• Zaključna diskusija

Drugi dan
• Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje
• Presojevalec – vloga in odgovornosti
• Vodenje procesa presoje
• Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
• Poročanje
• Ukrepi po presoji
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Predznanje
Priporočamo udeležbo na E tečaju, kjer se boste seznanili z osnovami sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

Standard ISO 9001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015.

Ciljna skupina
• Bodoči notranji presojevalci sistema vodenja kakovosti
• Notranji presojevalci, ki že dalj časa niso presojali in bi se radi seznanili z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ter nadgradili svoje znanje o izvedbi notranje presoje
• Odgovorni za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
• Predstavniki vodstva za kakovost, vodje kakovosti
• Vsi, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 9001:2015 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev ISO 9001:2015.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Označi št. udeležencev:
21.6. in 22.6. 2022
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 365 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

18.5. in 19.5.2022
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 365 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
21.6. in 22.6. 2022
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 365 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi