header

QMS4 - SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2015

Dvodnevni seminar za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 je namenjen bodočim notranjim presojevalcem, ki bi se radi seznanili s sistemom vodenja kakovosti, z zahtevami standarda ISO 9001:2015 in z izvedbo notranje presoje. Vabljeni so tudi notranji presojevalci, ki že dalj časa niso izvajali notranjih presoj in bi radi osvežili/nadgradili svoje znanje o izvedbi presoje in se temeljito seznanili z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

Namen
Udeleženci bodo:
• Spoznali 7 načel vodenja kakovosti
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 9001:2015
• Spoznali procesni pristop
• Spoznali vlogo in odgovornosti presojevalca
• Sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015

Vsebina
Prvi dan
• Vodenje kakovosti
• Standard ISO 9001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Vaja
• Zaključna diskusija

Drugi dan
• Uvod v presojo – kriteriji in cilji presoje
• Presojevalec – vloga in odgovornosti
• Vodenje procesa presoje
• Zapisovanje in vrednotenje ugotovitev
• Poročanje
• Ukrepi po presoji
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Predznanje
Priporočamo udeležbo na E tečaju, kjer se boste seznanili z osnovami sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015

Standard ISO 9001: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda ISO 9001:2015.

Ciljna skupina
• Bodoči notranji presojevalci sistema vodenja kakovosti
• Notranji presojevalci, ki že dalj časa niso presojali in bi se radi seznanili z zahtevami standarda ISO 9001:2015 ter nadgradili svoje znanje o izvedbi notranje presoje
• Odgovorni za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
• Predstavniki vodstva za kakovost, vodje kakovosti
• Vsi, ki želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema vodenja kakovosti

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO 9001:2015 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev ISO 9001:2015.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

8.7. in 9.7.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
19.8. in 20.8.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
15.9. in 16.9.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
20.10. in 21.10.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
17.11. in 18.11.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi