header

HC9 - SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE BRC PACKAGING V6

Namen seminarja
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo, načela in zahteve standarda BRC Packaging v6;
• sposobni planirati in izvajati notranje presoje po zahtevah BRC Packaging v6;
• sposobni pripraviti poročilo o presoji.

Vsebina
• Uvod v seminar in predstavitev udeležencev
• Zahteve standarda BRC Packaging v6 – podroben pregled
• Primeri za razumevanje zahtev standarda
• Notranja presoja – priprava in izvedba
• Pisni preizkus znanja
• Povzetek vsebine z diskusijo in zaključek seminarja

Način dela: predavanje z diskusijo

Ciljna skupina
• Že usposobljeni notranji presojevalci BRC Packaging v5, ki bi radi nadgradili svoje znanje z zahtevami BRC Packaging v6;
• Vsi, ki bi se radi seznanili z zahtevami BRC Packaging v6 in z izvedbo notranje presoje

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce BRC Packaging v6.

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 16:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

27.8. in 28.8.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 345 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi