header

IS6 – TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

TISAX je standard za zagotavljanje informacijske varnosti v avtomobilski industriji.

Udeležbo priporočamo
• Vodjem oddelkov in bodočim notranjim presojevalcem v avtomobilski industriji in OEM, zadolženim za uvedbo sistema zagotavljanja informacijske varnosti VDA – ISA in       standarda TISAX
• Organizacijam, ki zagotavljajo informacijsko – komunikacijsko infrastrukturo avtomobilski industriji ali OEM
• Zaposlenim v organizacijah, ki opravljajo svoje delo s pomočjo informacijske tehnologije in infrastrukture, kjer se izvaja elektronsko poslovanje in izmenjava dokumentacije s     tretjimi strankami
• Vsem, ki bi se radi seznanili z informacijsko varnostjo v avtomobilski industriji in zahtevami standarda TISAX
• Vsem dobaviteljem, ki želite pridobiti konkurenčno prednost za pridobivanje, izvajanje in ohranjanje poslov v avtomobilski industriji

Vsebina
• Osnovna terminologija, določitev obsega in registracija v ENX register, TISAX korelacije z ISO / IEC 27001
• Razlogi za uvedbo sistemov upravljanja informacijske varnosti v avtomobilsko industrijI
• Standard TISAX za zagotavljanje informacijske varnosti v avtomobilski industriji – pregled zahtev VDA ISA
• Zagotavljanje sistema VDA ISA – opredelitev ključnih poslovnih procesov, ocena tveganja, priprava in vzpostavitev projekta ter analiza stanja
• Metodologija (samo)ocenjevanja zrelosti sistema po VDA ISA (Self Assessment)
• Nivoji zaščite informacij (Protection Levels) TISAX, pristop k ocenjevanju in stopnje ocenjevanja po TISAX (Level1, Level2 in Level3)
• Modul Informacijska varnost “Information Security”
• Modul GDPR “Data protection”
• Modul Zaščita prototipov “Prototype protection”
• Modul Povezava s tretjimi strankami “Connection to 3rd parties”
• Označevanje stopnje zaščite informacij (Label’s level)
• Proces certificiranja TISAX in pridobitev certifikata (Bureau Veritas Certification)
• Izmenjava podatkov TISAX registriranih organizacij o pridobljenem certifikatu in glede izpolnjevanja zahtev po TISAX (ENX Exchange portal)
• Preverjanje znanja – pisni preizkus za notranjega presojevalca po TISAX (neobvezen)

Certifikat: udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju. Vsi tisti, ki bodo uspešno opravili pisni preizkus bodo prejeli potrdilo o udeležbi in uspešno opravljenem seminarju za notranjega presojevalca po zahtevah standarda TISAX.

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

21.10. in 22.10.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 450 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:
2.12. in 3.12.2020
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 450 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi