header

HC7 - IFS GLOBAL MARKETS FOOD

Namen
Po opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo, načela in zahteve programa IFS Global Markets Food
• sposobni planirati in izvajati samoocenjevanje po programu IFS Global Markets Food

Vsebina
• Uvod v IFS družino standardov in programov
• Namen in cilji programa IFS Global Markets Food
• Struktura programa IFS Global Markets Food
• Vrste in izvedba ocenjevanj
• Zahteve programa IFS Global Markets Food
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil
• Vodje in člani HACCP skupin
• Vsi, ki se želijo seznaniti z zahtevami programa IFS Global Markets Food

Predznanje
Zaželeno je poznavanje načel HACCP ter načel dobre proizvodne in higienske prakse.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

26.11.2019
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 1 dan
Cena: 245 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi