header

HC6 - SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE FSSC 22000

Namen
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• Bolje razumeli zahteve standarda ISO 22000, tehnične specifikacije ISO/TS 22002-1, tehnične specifikacije ISO/TS 22002-4 in dodatnih zahtev sistema FSSC 22000
• Sposobni izboljšati implementacijo zahtev, kar bo pomenilo izboljšanje kakovosti in varnosti proizvodov
• Sposobni bolj kritično izvajati notranjo presojo in ugotavljati neskladnosti in možnosti za izboljšave

Vsebina
• Zakaj presoje sistema vodenja varnosti živil
• Zahteve standarda ISO 22000: Odgovornost vodstva in vodenje virov; Planiranje in realizacija varnih živil; Validacija, overjanje in izboljševanje SVVŽ
• Zahteve tehnične specifikacije ISO/TS 22002-1
• Zahteve tehnične specifikacije ISO/TS 22002-4
• Dodatne zahteve standarda FSSC 22000
• Primeri neskladnosti
• Delavnica – ocenjevanje neskladnosti
• Notranje presoje FSSC 22000
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme vodenja varnosti živil
• Vodje in člani HACCP skupin
• Bodoči notranji presojevalci sistemov vodenja varnosti živil FSSC 22000

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce FSSC 22000.

Predznanje
Zaželeno je poznavanje načel HACCP ter načel dobre proizvodne in higienske prakse.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

12.6. in 13.6.2019
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 2 dni
Cena: 325 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi