header

AU3 - SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IATF 16949 – SECOND PARTY AUDITOR

Avtomobilski sektor zahteva od presojevalcev, ki izvajao presoje druge stranke, da so kompetentni za presojanje sistema kakovosti pri svojih dobaviteljih. V ta namen je Bureau Veritas pripravil enodnevni seminar za izvajanje učinkovitih presoj, ki se bodo uporabljale za oceno skladnosti s standardom ISO 9001/ IATF 16949, PFMEA, plani nadzora in za pomoč pri ocenjevanju tveganj, spremljanju dobavitelja in njegovih procesov razvoja.

Udeležbo priporočamo: vsem, ki sodelujete pri presoji, vzdrževanju ali nadzoru sistema vodenja kakovosti IATF 16949 pri dobaviteljih

Predznanje
• Poznavanje veljavnih zahtev ISO 9001 in IATF 16949
• Razumevanje veljavnih zahtev temeljnih orodij kakovosti, ki se nanašajo na obseg vaših presoj
• Opravljen seminar za notranje presojevalce IATF 16949

Namen seminarja
Udeleženci boste pridobili znanje in veščine, da:

• opredelite tipične zahteve za stranke in organizacijo, ki se nanašajo na presoje druge stranke
• opišete tipične proizvodne procese, ki jih je treba presojati
• dokažete uporabo PFMEA in planov nadzora
• opredelite tipične postopke za oceno tveganja dobaviteljev
• pojasnite, kako je mogoče učinkovito uporabiti presoje za spremljanje dobaviteljev in za spremljanje razvoja dobaviteljevega SVK
• izvedete presojo dobaviteljevega PFMEA in planov nadzora
• izvedete presojo dobavitelja z namenom razvoja njihovega SVK

Ta seminar vam bo pomagal
• Razumeti vlogo presojevalca druge stranke (Second Party Auditor) v okviru programa za razvoj dobaviteljev
• Uporabiti procesni pristop pri presojanju dobavne verige
• Uporabiti zahteve ISO 9001 in IATF 16949 pri izvajnaju presoje druge stranke
• Načrtovati in izvajati presojo druge stranke ter pripraviti poročilo o presoji

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (delavnice)

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli certifikat o udeležbi na seminarju »Sistem vodenja kakovosti IATF 16949 – Second Party Auditor« in se vpisali v BV register Second Party Auditor IATF 16949.

Trajanje
3 dni, od 9:00 do 17:00.

 

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

6.4. ,7.4. in 11.4.2022
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 1 dan
Cena: 855 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi