header

NCR - UČINKOVITO REŠEVANJE NESKLADNOSTI

Definicija sistemskih neskladnosti, analiza vzrokov in učinkovito reševanje sistemskih neskladnosti

Namen
Standardi za sisteme vodenja ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, kakor tudi vsi ostali standardi za sisteme vodenja v povezavi s pravili za izvajanje presoj teh sistemov, med drugim vključujejo tudi zahteve za način definicije neskladnosti in njihovo učinkovito reševanje.

Vsebina
• Definicija in zapis sistemske neskladnosti
• Zahteve standardov in zahteve za izvajanje notranjih in zunanjih presoj
• Osnovna pravila za odziv in obravnavo sistemskih neskladnosti
• Zapis problema
• Korekcije / Takojšnji ukrepi za omejitev problema in posledic
• Analiza vzrokov
• Korektivni ukrepi
• Preventivni ukrepi
• Verifikacija učinkovitosti ukrepov
• Kritična obravnava ključnih elementov poročila neskladnosti
• Ovrednotenje poročila neskladnosti
• Primeri iz prakse
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo, obravnava primerov.

Ciljna skupina
• Najvišje vodstvo podjetja
• Lastniki procesov
• Notranji presojevalci, presojevalci dobaviteljev
• Vodilni delavci in zaposleni na področju razvoja proizvoda in procesa, projektnega vodenja, načrtovanja kakovosti, tehnologije, proizvodnje, nabave, logistike, sistema vodenja kakovosti, ki so odgovorni oziroma sodelujejo pri reševanju sistemskih problemov
• Odgovorni za obvladovanje tveganj
• Svetovalci, ki se pri svojem delu soočajo z zahtevami povezanimi s problematiko reševanja sistemskih neskladnosti
• Vsi, ki bi se radi seznanili s področjem metod reševanja sistemskih problemov

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju »Definicija sistemskih neskladnosti, analiza vzrokov in njihovo učinkovito reševanje«.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Predavatelji

Datum izvedbe in lokacija:

/
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 1 dan
Cena: 265 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi