header

IS5 - SEMINAR ZA DPO – POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV (Data Protection Officer)

DPO? Je oseba, ki preverja ali je organizacija skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in deluje znotraj organizacije in na korporativnem nivoju.

Namen
Namen usposabljanja je s pomočjo praktičnih primerov usposobiti strokovne pooblaščene osebe (DPO) za izvajanje potrebnih aktivnosti glede Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in zahtev tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov na mednarodnem nivoju.

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli zahteve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
• razumeli zahteve tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov
• sposobni izvesti presojo skladnosti in pripraviti poročilo
• lahko izvajali presoje skladnosti v mednarodno povezanih organizacijah

Vsebina
• Zahteve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – razlaga na osnovi praktičnih primerov
• Vzpostavitev zbirke osebnih podatkov (Klasifikacija podatkov, dokumentiranje)
• Informacijska tehnologija in skladnost z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA)
• Tehnični standard – podroben pregled zahtev z razlago
• Izvedba vaj na osnovi praktičnih primerov
• Poročanje nadzornemu organu v primeru incidenta
• Povezljivost tehničnega standarda z drugimi standardi vodenja
• Izvedba presoje skladnosti z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• Vrste in načini potrjevanja (certificiranja) skladnosti s predpisi o varstvu osebnih podatkov
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo, obravnava primerov iz prakse, delo v skupinah (vaje in delavnice), preverjanje in pisni preizkus znanja.

Predznanje
Priporočamo udeležbo na E tečaju, kjer se boste seznanili z osnovami GDPR.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za DPO.

Trajanje
5 dni, od 09:00 do 18:00.

 

Označi št. udeležencev:

Informacije o seminarju

Kontakt


Datum izvedbe in lokacija:

11.10. - 15.10. 2021
M Hotel Derčeva ulica 4, Ljubljana
Trajanje: 5 dni
Cena: 1625 EUR (brez DDV)
Označi št. udeležencev:

Seminar za podjetje

Za pripravo ponudbe klikni na povpraševanje po ponudbi