header

Namen in cilj

Ključni cilji izobraževanja so:

 • Pridobitev, osvežitev in/ali poglobitev znanja za vodenje prodaje B2B
 • Praktični nasveti, kako z vodenjem izboljšamo uspešnost prodaje
 • Povečanje prodaje poslovnim kupcem 
 1. del: Razumevanje in psihologija poslovnih kupcev
 • 5 ključnih sprememb poslovnega okolja in kupcev v zadnjem desetletju, ki jih moramo upoštevati pri prodaji B2B
 • 7 ključnih dejavnikov in njihov vpliv na uspešnost prodaje B2B
 • Odnosi na daljavo in pogoste napake pri sodelovanju s kupci v virtualnem okolju
 • Ključne posebnosti prodaje poslovnim kupcem na tujih trgih
 • 7 poslovnih modelov za uspešno prodajo B2B v tujini
 1. del: Ciljno, agilno in dnevno vodenje prodaje
 • Pogoste napake pri vodenju prodaje in kako se jim izognemo
 • 7 temeljnih načel za uspešno vodenje prodaje
 • 10 ključnih nalog, ki jih moramo upoštevati pri vodenju prodaje
 • Modela ciljnega in agilnega vodenja za uspešno prodajo B2B
 • Pogosti kradljivci časa pri vodenju prodaje in kako se jih znebimo
 • Organizacija časa in določanje prednostnih nalog pri vodenju prodaje
 • 10 nasvetov za učinkovito vodenje prodaje na daljavo
 1. del: Kako učinkovito motiviramo in nagrajujemo prodajne sodelavce
 • Razlike med motiviranjem in nagrajevanjem
 • Kako prepoznamo pomanjkanje motivacije pri prodaji
 • 10 načinov za vsakodnevno motiviranje prodajnih sodelavcev
 • Nagrajevanje kot orodje vodenja prodaje
 • Pogoste napake pri nagrajevanju in kako se jim izognemo
 • Modeli nagrajevanja za uspešno prodajo B2B
 • Kako uvedemo učinkovit sistem nagrajevanja
 1. del: Ravnanje s ključnimi kupci (KAM)
 • Razlike med prodajo in ravnanjem s ključnimi kupci
 • Kako ohranjamo zvestobo ključnih kupcev s spremljanjem zadovoljstva in učinkovitim reševanjem neskladnosti
 • Kako določimo prodajni potencial in povečamo prodajo ključnim kupcem

5.del: Obvladovanje tveganj in uvajanje sprememb pri prodaji B2B

 • Kaj je tveganje in kako določimo tveganja pri prodaji B2B
 • Kako spremljamo tveganja s ključnimi kazalniki tveganj (KRI)
 • Kako zmanjšamo in odpravljamo tveganja pri prodaji B2B
 • Pogoste napake pri uvajanju sprememb za povečanje uspešnosti prodaje
 • Kako sistematično uvedemo izboljšave pri prodaji B2B

Čas trajanja

09:00 16:00.

Lokacija

V živo, preko spleta.

Certifikat

Po seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na strokovnem seminarju.

Jure Habbe

S trženjem, prodajo in vodenjem na področju B2B se ukvarja že več kot trideset let.

Pri prodaji je sodeloval z državnimi in javnimi ustanovami in podjetji, bankami in drugimi finančnimi ustanovami, številnimi proizvodnimi, trgovinskimi in storitvenimi podjetji ter negospodarskimi organizacijami (bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, idr.), pa tudi z malimi podjetji in samostojnimi podjetniki.

Na podlagi lastnih izkušenj je napisal prodajni priročnik »Uživajmo v prodaji« (2013), ki mu je sledilo nadaljevanje »Skrivnosti uspešne prodaje« (2016).

Od novembra 2018 ureja tudi prvo spletno revijo za profesionalno prodajo www.propro.si.

Pomaga vam lahko z drugačnim pogledom na prodajo B2B, ki v ospredje postavlja razumevanje poslovnega kupca ter njegove potrebe in pričakovanja. S takšnim pristopom lažje in hitreje poiščemo prodajne priložnosti ter smo uspešnejši pri pogovorih s kupci in zaključevanju prodaje.

Ker številna podjetja večino prihodkov ustvarijo s svojimi stalnimi kupci, Jure posveča posebno pozornost tudi dejavnikom in pristopom za dolgoročno sodelovanje s kupci.