header

Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s produktivnostjo, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje.

Vsebina delavnice

  • Uvod
  • Osnove vitke proizvodnje (principi, procesi, kaizen)
  • Pregled orodij vitke proizvodnje (kanban, hitre menjave orodij – SMED, celovito vzdrževanje -TPM, …)
  • 8 izgub v proizvodnih procesih
  • Simulacija vitke proizvodnje
  • Povzetek in zaključek

Struktura: usposabljanjeje interaktivno in vključuje predavanja z diskusijo (obravnava primerov iz prakse).

Način izvedbe: usposabljanje izvajamo samo za zaključene skupine na sedežu organizacije, kajti želimo da je vsebina popolnoma prilagojena dejavnosti naročnika.Velik poudarek je na primerih iz prakse.

Predavatelj: izbira predavatelja je odvisna od dejavnosti podjetja.