header

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi lahko sistematično nadzorujete in izboljšujete učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja, ugotovitve presoje pa uporabite za učinkovito odločanje. Ugotovitve kompetentnih presojevalcev dajejo objektivno oceno o tem, kako izvajate dogovorjeno, kako učinkovito uresničujete cilje, odpravljate odstopanja in probleme ter se odzivate na priložnosti za izboljšave.

Cilj seminarja je vzpostaviti proces izvajanja notranje presoje, z namenom preprečiti nesporazume ter seznanitev s tehnikami in načini reševanja konfliktnih situacij z uporabo asertivne komunikacije.

Udeležbo na seminarju priporočamo vodstvu, notranjim presojevalcem in skrbnike sistemov vodenja.

Seminar je namenjen vsem, ki želijo še izboljšati procese izvajanja notranje presoje. Seminar je intenziven in praktične narave. Pred izvedbo izobraževanja bodo udeleženci s strani predavatelja prejeli vprašanja. Odgovori bodo v pomoč predavatelju pri izvedbi seminarja.

Udeležbo na seminarju priporočamo vodstvu, notranjim presojevalcem in skrbnike sistemov vodenja.

Vsebina:

 1. Brez priprave na uspeh se pripravite na neuspeh
 • Razumevanje presoje v našem podjetju
 • Katere so najpogostejše situacije, s katerimi se srečujemo notranji presojevalci?
 • Zakaj nastajajo te situacije?
 • Ali vaši zaposleni/sodelavci/ prepoznajo smisel notranje presoje?
 1. Postavljanje ciljev notranje presoje
 • Ali gresta SWOT analiza in presoja z roko v roki?
 • Kateri so ključni dejavniki uspeha v našem podjetju?
 • Kateri so KPI-ji posameznega oddelka, kjer bomo izvajali presojo?
 • Kako povezujemo KPI-je podjetja z procesom presoje?
 1. Predstavitev ključnih koristi notranje presoje za podjetje, poslovne partnerje in zaposlene
 • Kakšne so koristi za podjetje(kvaliteta produkta, manjši izmet, varnost…)?
 • Katere so koristi za dobavitelje ali končne stranke?
 • Kakšne so koristi za vodje posameznih oddelkov?
 • Kako elemente presoje uporabiti na notranjih sestankih?
 • Kako elemente notranje presoje uporabiti na letnih razgovorih?
 • Kako elemente prosoje uporabiti pri razvojnih razgovorih?
 • Določitev odgovornih v posameznem oddelku
 • Določitev načina sodelovanja
 • Določitev časovnic, rokov in podrokov
 • Postavitev SMART ali pamentnih ciljev
 1. Podajanje povratnih informacij na posamezni fazi izvedbe presoje
 • Povratna informacija presojevalca je darilo podjetju!
 • Inovativnost ali »bremza«
 • Uporaba metode pravilnega podajanja povratnih informacij
 • Zaveza k izboljšavi in priprava ukrepov
 1. Kaj pa če »darila« ne želijo sprejeti?
 • Reševanje pritožb in konfliktnih situacij
 • Reakcije na konflikte situacije
 • Samoocena asertivnosti, kakšno je moje vedenje pod stresom?
 • Kaj pomeni ne-asertivna reakcija(agresivna in manipulativna)?
 • Kaj pomeni asertivna komunikacija resivnega tipa komunikacije ?
 1. Pohvala
 • Pomen pozitivne povratne informacije oz. pohvala kot pomemben element notranje presoje
 1. Spremljanje napredka in prevzemanje odgovornosti
 • Zaupanje nikoli ne izključuje »kontrole«

Čas trajanja

09:00 16:00.

Lokacija

M Hotel, Ljubljana.

Certifikat

Po seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na strokovnem seminarju.

Predavatelj

Roman Peterman, praktični učitelj menedžmenta

Roman je svoje znanje in delovne izkušnje pridobival tako v gospodarstvu in nepridobitnem sektorju, predvsem na področjih razvoja potenciala posameznikov, vodenja projektov in postavitve različnih strategij za podjetja. Na področju vodenja nepridobitnih organizacij se je dodatno izobraževal na univerzi Johns Hopkins University v Baltimoru.

Nekaj let je deloval znotraj izobraževalne mreže Hopkins Nonprofit Network kot koordinator in praktični učitelj. Je nosilec certifikata za svetovalca v podjetništvu: svetovanje in upravljanje pospeševalnih storitev v gospodarstvu, za področje turizma.

Poslovna znanja je nadgrajeval pri delu s tujimi izobraževalnimi strokovnjaki iz podjetij Ernst & Young Advisory Services in BKP Consulting gmbH.

Za številna slovenska in mednarodna podjetja izvaja različne vrste prodajnih in poprodajnih delavnic ter coachingov za Adriatic Regijo. Skupaj s prijateljem in poslovnim partnerjem Janezom Hudovernikom vodi poslovni klub in izobraževalni zavod Enominutni Coach. Je soavtor knjige Enominutni fitnes za dušo in telo.

Za dodatne informacije smo dosegljivi preko elektronske pošte seminarji@bureauveritas.com in na telefonski številki 01 4757 629 ali 01 4757 669.