header

24. september 2019, 9:00 do 15:30, Ljubljana

S tovrstnim seminarjem želi Bureau Veritas prispevati k usposabljanju in izobraževanju zaposlenih v živilski dejavnosti.

Namen seminarja je posodobitev in razširitev znanj o pojavljanju in obvladovanju tveganj, povezanih z varnostjo živil. Člani HACCP timov bodo pridobljena znanja lahko uporabili pri posodobitvah HACCP dokumentacije in preventivnem ukrepanju v procesih obvladovanja tveganj.

Plenarno predavanje je namenjeno predstavitvi in obvladovanju tveganj, povezanih z goljufijami živil. Kakšno grožnjo predstavljajo potrošnikom? Kje in kako jih identificirati in obvladovati?  Strokovna predavanja so letos namenjena obvladovanju tveganj z izvajanjem prerekvizitnih programov: V kolikšni meri lahko z ustreznim obvladovanjem dobaviteljev in nadzorom nabavljenih materialov zmanjšamo tveganja za neskladnost lastnega proizvoda? Tveganja, povezana s tujki v živilih, so vedno visoko ocenjena. Je tveganje z uporabo detektorjev kovin zmanjšano na sprejemljivo raven? Obvladovanje škodljivcev je običajno oddano v izvajanje zunanjim izvajalcem. V kolikšni meri zunanji izvajalec upošteva zahteve standardov, po katerih je naročnik certificiran? Kaj prinaša uporaba stisnjenega zraka v proizvodnji živil, če le-ta prihaja v stik z živilom?

Udeležbo na seminarju priporočamo: zaposlenim v razvoju, proizvodnji, predelavi, pripravi, skladiščenju in prodaji živil; zaposlenim v proizvodnji embalaže, ki prihaja v stik z živili; vsem tistim, ki jih zanima problematika varovanja živil.

PROGRAM SEMINARJA

9:00 – 9:15 Uvodna beseda; Borut Mlakar, Bureau Veritas

9:15 – 10:30 PLENARNO STROKOVNO PREDAVANJE
Goljufije živil – zahteve standardov in obvladovanje tveganja v praksi
Nataša Gladovič, Ornela Čebulec, Atlantic Grupa

10:30 – 10:45 Odmor

10:45 – 12:30 OBVLADOVANJE TVEGANJ S PREREKVIZITNIMI PROGRAMI – 1. del
Upravljanje z nabavljenimi materiali – zahteve standardov ; Barbara Bratuša, Sipar Barbara Bratuša s.p.
Upravljanje z dobavitelji v praksi; Teja Rener, Mercator Emba d.d.
Obvladovanje tujkov – zahteve standardov; Primož Mokorel, Utilitas d.o.o.
Obvladovanje tujkov – izvajanje monitoringa v praksi; Monika Hlebec, MDR d.o.o.

12:30 – 13:30 Odmor za kosilo

13:30 – 15:00 OBVLADOVANJE TVEGANJ S PREREKVIZITNIMI PROGRAMI – 2. del
Nadzor nad škodljivci – zahteve standardov; Stanislav Bradeško, Bureau Veritas
Nadzor nad škodljivci – monitoring in obvladovanje v praksi; Vesna Remic in Želko Andres, Magnetik d.o.o.
Uporaba (stisnjenega) zraka in drugih plinov – zahteve standardov; Irma Koren, Bureau Veritas
Uporaba (stisnjenega) zraka in drugih plinov – izvajanje monitoringa v praksi; Marko Vižin, Omega Air d.o.o.

15:00 – 15:30 Vprašanja in razprava, zaključek