header

Namen

Usposobiti udeležence za učinkovito izvajanje vloge skrbnika sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 v organizaciji.

Vsebina usposabljanja

 • Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (VZD)
 • Vloga skrbnika sistema vodenja VZD
 • ISO 45001:2018 – pregled zahtev s primeri za razumevanje
 • Pregled zakonodaje VZD v Sloveniji
 • Ocenjevanje tveganja: metodologija, študij primerov
 • Kako lahko zagotovimo učinkovito izvajanje in delovanje sistema vodenja VZD v organizaciji
 • Pisni preskus znanja
 • Povzetek vsebine in zaključek

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • odgovornim za sisteme vodenja VZD
 • odgovornim za varnost in zdravje pri delu v organizaciji;
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja VZD

Način dela: predavanje z diskusijo in obravnavo primerov iz prakse, delo v skupinah (delavnice).

Certifikat: po uspešno zaključenem usposabljanju boste pridobili naziv Skrbnik sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu.

Trajanje: 3 dni, od 9:00 do 18:00 (35 šolskih ur)