header

Namen

Usposobiti udeležence za učinkovito izvajanje vloge skrbnika sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

Vsebina usposabljanja

 • Sistem ravnanja z okoljem (SRO)
 • Vloga skrbnika SRO
 • ISO 14001:2015 – pregled zahtev s primeri za razumevanje
 • Okoljska zakonodaja
 • Učinkovito prepoznavanje okoljskih vidikov in povezava z zakonskimi zahtevami in implementacija le teh v prakso
 • Kako lahko zagotovimo učinkovito izvajanje in delovanje SRO v organizaciji
 • Pisni preskus znanja
 • Povzetek vsebine in zaključek

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • odgovornim za sistem ravnanja z okoljem
 • notranjim presojevalcem sistema ravnanja z okoljem
 • svetovalcem za področje okolja, ekologom in strokovnim izvedencem

Način dela: predavanje z diskusijo in obravnavo primerov iz prakse, delo v skupinah (delavnice).

Certifikat: po uspešno zaključenem usposabljanju boste pridobili naziv Skrbnik sistema ravnanja z okoljem.

Trajanje: 3 dni, od 9:00 do 17:00