header

Podnebne spremembe nas vse bolj opominjajo, da je potrebno prilagoditi način poslovanja in potrošnje z namenom zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti gospodarstva ter družbe. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena trajnosti v okviru vzajemnosti učinkov v odnosu do okolja. Izčrpavanje naravnih virov in njihova redkost, proaktiven odziv podnebne spremembe in posledice emisij toplogrednih plinov namreč zahtevajo drugačen pristop in prilagoditev obstoječih poslovnih modelov.

Svetujemo, da se podjetja osredotočijo na trajnostni razvoj poslovanja, da bodo pripravljena na spremembe, ki so pred vrati!

Na intenzivnem in interaktivnem usposabljanju boste prejeli konkretne odgovore, navodila in pojasnila, katera so ključna področja, ki so povezana s trajnostnim razvojem in poslovanjem v podjetju. Predstavili vam bomo praktične pristope in vas podučili, kako te sistematsko razviti oziroma uporabiti. Kako preoblikovati poslovni model vaše organizacije po trajnostnih načelih in ga podkrepiti z trajnostno poslovno strategijo. Prejeli boste uporabne usmeritve in orodja, ki vam bodo omogočila, da začnete z vključevanjem trajnostnih vidikov poslovanja v vaše podjetje oziroma organizacijo.

Vsebina usposabljanja:

  • Modul 1: Trajnost kot koncept prihodnosti 

Stanje, glavni izzivi in priložnosti. Aktualne smernice, politike in zakonodaja; trajnostne metrike in okviri poročanja.

  • Modul 2: Trajnostno vodenje in strategija                   

Načela trajnostnega vodenja in upravljanja v skladu z ESG dejavniki.

  • Modul 3: Organizacijska kultura in trajnost

Trajnostna kultura in praktični pristopi razvoja ter implementacije.

  • Modul  4: Priložnosti in poslovni učiniki organizacije z vidika trajnosti

Koncept krožne ekonomije, priložnosti za inovacije in kontekst deležnikov.

  • Modul 5: Odgovorno trženje in komuniciranje

Vidiki odgovorne komunikacije, greenwashing zablode in praktični namigi.

  • Modul 6: Praktično delo – koncept trajnostne poslovne strategije

Razvoj koncepta trajnostne poslovne strategije na reprezentativnem primeru podjetja.

Usposabljanje sestavljajo predavanja, delo v skupinah in izmenjava izkušenj.

Usposabljanje je namenjeno:

  • direktorjem,
  • vodjem oziroma koordinatorjem poslovnega razvoja,
  • projektnim vodjem oziroma ambasadorjem trajnosti v podjetju,
  • vsem zaposlenim, ki bodo v prihodnje vključeni v implementacijo in vodenje projektov s trajnostnimi vidiki.

Trajanje

2 dni. Od 09:00 do 16:00.

Certifikat 

Po uspešno zaključenem usposabljanju boste pridobili naziv Skrbnik trajnostnega razvoja. 

Usposabljanje lahko organiziramo tudi za zaključene skupine na sedežu organizacij ali na daljavo preko spletne učilnice.

Usposabljanje bo vodila Svetovalka za razvoj trajnostnega poslovanja pri Edutrain.me, Darja Virjent.

Darja je pri Mednarodnem centru za trajnost in odličnost certificirana kot Sustainability ESG Practitioner. Njeno znanje in zanimanje za področje trajnosti sega v obdobje, ko se je koncept šele začel razvijati. Bila je med izbranimi dvajsetimi udeleženci prve generacije letnega programa Erasmus+ certifikat Sustainable Leadership program, ki ga organizira Ekonomsko-poslovna fakulteta. Darja je bila leta 2017 predstavnica Mestne občine Ljubljana kot častna članica »Circular Cities Network«, ki deluje v okviru fundacije Ellen MacArthur, britanske organizacije z najvišjim ugledom na področju krožnega gospodarstva. Udeležila se je programa Vodja trajnostne transformacije, ki ga organizirata M3trix in Slovenski center za energetsko učinkovite rešitve.