header

Namen
• Praktični napotki in delavnice za uvedbo osrednjih novosti standardov ISO 9001 in ISO 14001
• Seznaniti se s ključnimi elementi standarda ISO 31000, ki so osnova za dobro obvladovanje tveganja.

Vsebina
• Razumevanje obvladovanja tveganj in priložnosti iz vidika zahtev standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015
• Koristi in priložnosti za organizacijo
• Kratka predstavitev standarda ISO 31000 in proves obvladovanja tveganja:

• Določitev vsebine
• Ocena tveganja; identifikacija, analiza, ovrednotenje in obravnavanje tveganja

• Delavnice

• Določitev metodologije in kriterijev vrednotenja
• Izvajanje ocenjevanja tveganj
• Ukrepi in zapisi uspešnosti tvegajn in priložnosti po izvedenih ukrepi

• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Ciljna skupina
• Vodstvo podjetja, lastniki procesov, vodje enot in oddelkov
• Skrbniki SVK in SRO
• Notranji presojevalci ISO 9001 in ISO 14001

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.