header

SPC (Statistical Process Control) zagotavlja visoko stopnjo kakovosti, zanesljivosti in ponovljivosti izdelkov. Metoda SPC je nuja za podjetja, ki delujejo na globalnem trgu ali v povezavi z zahtevnimi kupci in mednarodno konkurenco.

Namen
Seznaniti udeležence z metodo SPC in njeno uporabo.

Vsebina
• Razumevanje, vsebina in uporabnost SPC (v2)
• Metode in orodja za izboljšanje
• Izračuni in razumevanje osnovnih statističnih parametrov v povezavi z metodo SPC
• Izračuni sposobnosti procesa Cp in Cpk ter sposobnosti strojev Cm in Cmk
• Praktični primeri priprave, izračuna, uporabe ter razlage sposobnosti procesov in strojev
• Uporaba aktualnejših kontrolnih kart Postopek in metode uvedbe SPC v prakso
• Izkušnje pri uvedbi in uporabi SPC
• Zaključna diskusija

Način dela
Usposabljanje in uvajanje metod statističnega obvladovanja procesov vsebuje osnovne in praktične vaje. V seminar je vključena možnost uporabe SPC za preventivne ukrepe v proizvodnem procesu.

Ciljna skupina
• Tehnični direktorji, vodje proizvodnje, tehnologi in razvojniki.
• Vodje in strokovni sodelavci službe kakovosti.

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju SPC – Statistično obvladovanje procesov.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.