header

Namen

Notranji presojevalci imajo pogosto težave z določanjem neskladnosti in z učinkovitim izvajanjem korektivnih ukrepov.
V ta namen smo pripravili delavnico, ki bo udeležencem:

• omogočila razumeti prednosti in delovanje nenehnih izboljšav, analiz podatkov in vzrokov neskladnosti, korektivnih ukrepov v povezavi z zahtevami ISO 27001;
• v pomoč pri izvajanju izboljšav;
• pomagala razumeti prednosti doslednega izvajanja postopka korektivnih ukrepov.

Vsebina

• Uvod
• Razlaga osnovnih pojmov (KU, PU, korekcija, neskladnost)
• Viri KU/PU, analiza tveganja
• Obravnava KU
• Praktični del: primeri reševanja neskladnosti – obravnava primerov
• Zaključna diskusija

Navodila za vstop v e-učilnico in način dela

Dan pred začetkom e-seminarja boste na vaš elektronski naslov prejeli link s pravico za vstop v spletno učilnico. Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujete napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave z mikrofonom in kamero.

Priročnik za udeležence:

Gradivo (v pdf) vam bomo skupaj z linkom s pravico za vstop v spletno delavnico in navodili za spremljanje e-seminarja poslali na vaš elektronski naslov en dan pred pričetkom e-seminarja.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem seminarju.

Trajanje

Od 09:00 do 15:00.