header

Uspešne organizacije so tiste, ki jih poganja kakovost, od načina njihovega delovanja, prek standardov storitev za odjemalce, ki si jih organizacije postavijo same, do proizvodov, ki jih nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organizaciji, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj konkurenčnem globalnem trgu. Če vaša organizacija pridobi certifikat ISO 9001, je to dokaz vaše predanosti kakovosti in merilo lastne uspešnosti, ki vam – z uvajanjem nenehnih izboljšav – omogoča doseganje čedalje boljših rezulatov poslovanja.

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom vodenja kakovosti in z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

Vsebina
• Vodenje kakovosti
• Standard ISO 9001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Vaja
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sistem vodenja kakovosti
• Presojevalci
• Svetovalci
• Vsi, ki se želijo seznaniti z zahtevami ISO 9001:2015

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu vodenja kakovosti in zahtevah standarda ISO 9001:2015.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online. Popusti se ne seštevajo.