header

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom vodenja kakovosti in z zahtevami standarda ISO 9001:2015.

Vsebina
• Vodenje kakovosti
• Standard ISO 9001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev
• Primeri za razumevanje standarda
• Vaja
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sistem vodenja kakovosti
• Presojevalci
• Svetovalci
• Vsi, ki se želijo seznaniti z zahtevami ISO 9001:2015

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu vodenja kakovosti in zahtevah standarda ISO 9001:2015.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.