header

Sistem vodenja inovacij vključuje sklop med seboj povezanih elementov, ki omogočajo organizaciji, da opredeli svojo inovacijsko politiko, strategijo, cilje in procese, potrebne za doseganje želenih inovacijskih rezultatov. Te dejavnosti vključujejo odkrivanje in odzivanje na spreminjajoče se razmere v njegovem kontekstu, iskanje novih priložnosti, izkoriščanje znanja in ustvarjalnosti ljudi v organizaciji in drugih zainteresiranih strani ter spodbujanje kulture, ki podpira inovacijske dejavnosti.

Namen sistema vodenja inovacij ISO 56002: 2019 je zagotoviti smernice o tem, kako lahko organizacija gradi in kaj je treba obravnavati, da bi zgradila sistem vodenja inovacij. Standardi serije ISO 5600xxx naj bi veljali za vse vrste organizacij (zasebne, javne in nevladne organizacije) katere koli velikosti, s posebnim poudarkom na mala in srednja podjetja, in za vse vrste inovacij (izdelki, metode, storitve, procesi, organizacijski in poslovni modeli novih ali izboljšanih). ISO 56002: 2019 bo utrl pot organizacijam, da ustvarijo sistem evidenc o inovacijah, ki jim bo omogočil boljšo in stroškovno učinkovitejšo realizacijo inovativnih projektov.

Namen

Cilj tečaja je udeležencem zagotoviti pregled pomena in priporočil, kot so navedena v standardu ISO 56002: 2019. Po zaključku tega tečaja bodo delegati lahko:

-razumeli namen standarda sistema vodenja inovacij po smernicah ISO 56002: 2019;

razumeli uporabo določil standardov sistemov vodenja inovacij in

– spoznali metode za vodenje inovacij na podlagi primerov iz prakse;- spoznali relacijo med standardoma ISO 56002: 2019 in ISO 9001: 2015.

Vsebina

• 8 načel vodenja inovacij

• Ključni trendi, ki vplivajo na vašo organizacijo

• Kako ideje pretvoriti v vrednost: pristop ISO k vodenju inovacij

• Kako združiti inovacijsko kulturo z operativno kulturo

• Proces oblikovanja in njegov pomen za inovacijske rezultate

• Kako vzpostaviti portfelj inovacij, usklajen z organizacijsko strategijo

• Orodja in metode, ki jih mora upoštevati vaša organizacija za uspešno in učinkovito vodenje inovacij

• Primeri za razumevanje standarda

• Vaje

Seminar je zelo interaktiven in vključuje dejavnosti, ki vam pomagajo razumeti koncept inovativnosti s praktičnimi primeri in skupinskimi razpravami.

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo taki individualno, kot v skupinah (vaje in delavnice).

Ciljna skupina

Tisti, ki so neposredno povezani z upravljanjem inovacij v organizacijah; zaposleni, ki so zadolženi za izvajanje inovacij v organizaciji; vsi, ki želijo razumeti prednosti vodenja sistema vodenja za inovacije; strokovnjaki s področja vodenja kakovosti in drugih sistemov vodenja, ki sodelujejo pri inovacijskih dejavnostih; svetovalci ter notranji in zunanji presojevalci; inovacijski menedžerji in inovacijski strokovnjaki; vsem ki menijo, da so inovacije ključnega pomena, in želijo razumeti, kako stopiti na pot vodenja inovacij.

Potrdilo
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o opravljenem seminarju.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

O predavatelju

Andrej Trebar je po izobrazbi je magister elektrotehnike. Dodiplomski študij je zaključil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Njegova poglavitna dejavnost je svetovanje pri razvoju, uvajanju in certificiranju sistemov vodenja kakovosti. Za Bureau Veritas izvaja usposabljanja o sistemih vodenja kakovosti. Je avtor knjige Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev, ki jo je izdalo Slovensko združenje za kakovost in odličnost in aplikacije TRIZ crossover QMS.