header

GDPR specialist? Je oseba, ki preverja ali je organizacija skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in deluje znotraj organizacije. Organizacija se lahko odloči za enega ali več specialistov. GDPR specialist je interni presojevalec, ki presoja skladnost z Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in tehnično skladnost (informacijska skladnost) organizacije.

Tehnični standard? Bureau Veritas je na osnovi trideset let izkušenj s sistemi vodenja in spomočjo pravno strokovnega znanja izdal tehnični standard, ki organizacijam omogoča razumevanje področja in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za uskladitev poslovanja z uredbo GDPR.

Namen
Namen dvodnevnega usposabljanja je s pomočjo praktičnih primerov za lažje razumevanje predstaviti Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zahteve tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov.

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci
• razumeli Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
• razumeli zahteve tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov
• sposobni izvesti presojo skladnosti in pripraviti poročilo

Vsebina
• Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – razlaga na osnovi praktičnih primerov
• Vzpostavitev zbirke osebnih podatkov (Klasifikacija podatkov, dokumentiranje)
• Informacijska tehnologija in skladnost z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA)
• Tehnični standard – podroben pregled zahtev z razlago
• Izvedba vaj na osnovi praktičnih primerov
• Poročanje nadzornemu organu v primeru incidenta
• Povezljivost tehničnega standarda z drugimi standardi vodenja
• Izvedba presoje skladnosti z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
• Certificiranje za dosego skladnosti s predpisi o varstvu podatkov
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo, obravnava primerov iz prakse, delo v skupinah (vaje in delavnice).

Predznanje:
Priporočamo udeležbo na E tečaju, kjer se boste seznanili z osnovami GDPR.

Ciljna skupina
• Osebe, ki so odgovorne za osebne podatke
• Zaposleni v pravni in kadrovski službi, v informatiki, v prodaji in trženju
• Vsi, ki se želijo seznaniti z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in z zahtevami tehničnega standarda za upravljanje varstva osebnih podatkov
• Vsi, ki se želijo usposobiti za interno presojo skladnosti z Splošno uredbo o varstvu podatkov

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminaru bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za GDPR specialista.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.