header

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki so odgovorne za varnost in kakovost živil, notranjim presojevalcem in vsem tistim, ki bi se radi temeljito seznanili z reševanjem neskladnosti in z izvajanjem korektivnih ukrepov.

Vsebina

· Uvod

· Razlaga osnovnih pojmov (KU, PU, korekcija, neskladnost)

· Viri KU/PU, analiza tveganja

· Obravnava KU/PU v ISO 9001

· KU/PU zahteve standardov živilske verige,

· Praktični del: primeri reševanja neskladnosti – obravnava primerov

· Zaključna diskusija

Struktura

Predavanje z diskusijo in obravnavo primerov iz prakse.

Trajanje

1 dan, od 9:00 do 16:00.

Način izvedbe

Preko spleta. Udeleženci bodo prejeli vsa navodila za vstop v e-učilnico in gradivo. Za sodelovanje v spletni učilnici potrebujejo napravo (računalnik, tablica, pametni telefon) z dostopom do dobre internetne povezave, delujojočim zvokom in mikrofonom.

Potrdilo o udeležbi

Udeleženci bodo po zaključenem usposabljanju prejeli potrdilo o udeležbi.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.