header

V sodelovanju z QCI-NDT izvajamo strokovni seminar »Ugotavljanje skladnosti in standardizacija za zagotavljanje kakovosti«

Za člane IZS: Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Namen
• predstaviti površinski pregled mreže pojmov in zahtev za upravljanje in nadzorovanje kakovosti
• na podlagi pravnih aktov EU, EN in ISO standardov ter drugih virov, bodo predstavljeni koraki za ugotavljanje skladnosti kakovosti proizvodov/proizvodnje

Vsebina
• pravni akti EU, priglasitev priglašenega organa in drugih organov za ugotavljanje skladnosti – PO/OUS, akreditacija/akreditiranje, naloge/odgovornosti PO in OUS
• proizvajalec: naloge/odgovornosti, izjava o skladnosti, CE oznaka
• moduli za ugotavljanje skladnosti
• pregled EU direktive o strojih, tlačni opremi, EU uredbe o gradbenih proizvodih
• standardizacija, akreditiranje za certificiranje, kontrolo, preizkušanje
• pregled standardov za QHSE sisteme, 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, 1090-2
• pregled drugih pristopov za ugotavljanje skladnosti za zagotavljanje kakovosti
• globalno delovanje proizvajalca
• zavarovanje, garancije

Udeležbo priporočamo
• odgovornim za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti
• presojevalcem, vodjem sistemov kakovosti
• vsem, ki se želijo prvič seznaniti z vsebino ali dopolniti/osvežiti tovrstno znanje
• nacionalnim nadzornim organom
• zavarovalnicam in bankam

Preverjanje znanja: izpitni vprašalnik z obkrožanjem pravilnih odgovorov.
Gradivo: udeleženci bodo prejeli priročnik (60 strani + dodatek izbranih projekcijskih slik)
Certifikat: udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:30
Predviden je odmor za kosilo (12:15 – 13:00) in dva krajša odmora (15 minut).
V primeru izvedbe za zaključeno skupino na sedežu naročnika se ura pričetka prilagodi željam naročnika.

Predavatelj: g. Matej Žgavec / QCI-NDT
• 20 let na Inštitutu za varjenje Ljubljana, Slovenija, Evropa • 10 let vodje akreditiranega oddelka za NDT (ISO 17025) • nadzor NDT na farmacevtskih PE, jeklenih konstrukcijah, skladiščnih rezervoarjih itd. • certificiranje več kot 500 varilcev (AWS D1 .1, ISO 9606-1) • NDT inštruktor in inštruktor za tečaje EWF / IIW • odgovoren ASNT NDT III. stopnje v treh slovenskih podjetjih, pooblaščenih za ASME
Kvalifikacije: • RT in PT Level 3, VT, MT, UT Level 2 (ISO 9712) • ASNT NDT Level III # 229199 • mednarodni tehnolog za varjenje IWT • mednarodni inšpektor za varjenje IWI-C

Ponudba: za izvedbo seminarja na sedežu vaše organizacije nas pokličite ali nam pišite.
Kontaktna oseba: ga. Andreja Retelj, vodja področja usposabljanje
T: 01 4757 668, E: andreja.retelj@bureauveritas.com