header

Za presojevalce sistemov vodenja smo pripravili enodnevni seminar o smernicah standarda ISO 19011:2018 s poudarkom na njihovi praktični uporabi pri presojanju sistemov vodenja. Presoje z jasno določenimi cilji, kompetentnimi presojevalci in ustrezno predstavljenimi ugotovitvami so osnova za nenehno izboljševanje sistemov vodenja in dodana vrednost za organizacijo.

Namen seminarja
Posredovati presojevalcem potrebna znanja in veščine za izvajanje presoj.

Vsebina
• Standard ISO 19011:2018 – pregled zahtev
• Cilji presoje in priprava na presojo
• Presoja procesov
• Uporaba smernic ISO 19011:2018 v praksi
• Kombinirane presoje sistemov vodenja
• Ugotovitve presoj in dodana vredost
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanja z diskusijo in obravnavo praktičnih primerov.

Ciljna skupina
• Notranji presojevalci sistemov vodenja  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, …
• Presojevalci, ki izvajajo presoje sistemov vodenja pri dobaviteljih

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju za presojevalce »Presoja sistemov vodenja po zahtevah ISO 19011:2018«

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:00