header

Namen
Udeležencem seminarja bo predstavljena vloga vodstva podjetja v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz naslova odgovornosti proizvajalca za varnost proizvoda. Na podlagi obravnavane vsebine bodo udeleženci seminarja pridobili dodatna znanja, potrebna za umestitev zahtev za odgovornost za varnost proizvoda v sistem vodenja podjetja.

Vsebina
• Splošno o odgovornosti za varnost proizvoda
• Novi izzivi s področja odgovornosti za varnost proizvoda
• Pravna ureditev na ravni EU
• Pravna ureditev v Sloveniji
• Civilno-pravna in kazenska odgovornost proizvajalca
• Sistem vodenja kakovosti in zagotavljanje varnosti proizvoda
• Metode načrtovanja kakovosti, obvladovanje tveganj, metode reševanja problemov
• Zahteve za varnost proizvoda v povezavi z IATF 16949, ISO 9001, VDA 1, VDA 2, VDA 6.3, VDA 6.5, RGA, APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC
• Prepoznavanje in poročanje o nevarnih proizvodih
• Ukrepanje v primeru odkritja nevarnih proizvodov
• Primeri iz prakse
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo, obravnava primerov

Ciljna skupina:
• Najvišje vodstvo podjetja
• Lastniki procesov sistema vodenja kakovosti
• Vodilni delavci in zaposleni na področju razvoja proizvoda in procesa, projektnega vodenja, načrtovanja kakovosti, tehnologije, proizvodnje, nabave, logistike, sistema vodenja kakovosti
• Odgovorni za zagotovitev izpolnjevanja zahtev s področja odgovornosti za varnost proizvoda v dobaviteljski verigi
• Odgovorni za obvladovanje tveganj
• Svetovalci, ki se pri svojem delu soočajo z zahtevami povezanimi s področjem odgovornosti za varnost proizvoda
• Vsi, ki bi se radi seznanili s področjem odgovornosti za varnost proizvoda

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju »Odgovornost za varnost proizvoda«.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.