header

Definicija sistemskih neskladnosti, analiza vzrokov in učinkovito reševanje sistemskih neskladnosti

Namen
Standardi za sisteme vodenja ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, kakor tudi vsi ostali standardi za sisteme vodenja v povezavi s pravili za izvajanje presoj teh sistemov, med drugim vključujejo tudi zahteve za način definicije neskladnosti in njihovo učinkovito reševanje.

Vsebina
• Definicija in zapis sistemske neskladnosti
• Zahteve standardov in zahteve za izvajanje notranjih in zunanjih presoj
• Osnovna pravila za odziv in obravnavo sistemskih neskladnosti
• Zapis problema
• Korekcije / Takojšnji ukrepi za omejitev problema in posledic
• Analiza vzrokov
• Korektivni ukrepi
• Preventivni ukrepi
• Verifikacija učinkovitosti ukrepov
• Kritična obravnava ključnih elementov poročila neskladnosti
• Ovrednotenje poročila neskladnosti
• Primeri iz prakse
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo, obravnava primerov.

Ciljna skupina
• Najvišje vodstvo podjetja
• Lastniki procesov
• Notranji presojevalci, presojevalci dobaviteljev
• Vodilni delavci in zaposleni na področju razvoja proizvoda in procesa, projektnega vodenja, načrtovanja kakovosti, tehnologije, proizvodnje, nabave, logistike, sistema vodenja kakovosti, ki so odgovorni oziroma sodelujejo pri reševanju sistemskih problemov
• Odgovorni za obvladovanje tveganj
• Svetovalci, ki se pri svojem delu soočajo z zahtevami povezanimi s problematiko reševanja sistemskih neskladnosti
• Vsi, ki bi se radi seznanili s področjem metod reševanja sistemskih problemov

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju »Definicija sistemskih neskladnosti, analiza vzrokov in njihovo učinkovito reševanje«.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00