header

Namen MSA (Measurement Systems Analysis) je ocenitev kakovosti obstoječega merilnega sistema, ki odločilno vpliva na obvladovanje parametrov procesov in karakteristik izdelkov. Nezanesljive meritve in veliki odkloni lahko povzročajo v proizvodnem procesu velike težave. Strokovna analiza MSA je nujna v proizvodnji zahtevnejših izdelkov, pri katerih se zahteva visok indeks sposobnosti procesa. Vse bolj se odločamo na osnovi izmerjenih vrednosti, zato moramo vedeti kako kakovostne so meritve.

Namen
Seznaniti udeležence z zahtevami MSA (v4) in prednostmi njene uporabe v proizvodnih procesih.

Vsebina
• Splošno o merilnih sistemih
o Predstavitev, kakovost merilnih podatkov, terminologija
o Proces merjenja
o Učinki spremenljivosti merilnega sistema
o Merjenje in osnove
• Splošni načini ocenjevanja merilnih sistemov
o Osnova
o Izbiranje/razvoj postopkov testiranja – merjenja – preskučanja
o Priprava na študijo merilnega sistema
o Analiza rezultatov preskušanja
• Postopki preskušanja
o Primeri postopkov preskušanja
o Analize merilnih sistemov variabilnih karakteristik
o Analize merilnih sistemov atributivnih karakteristik
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Strokovni in vodstveni delavci s področja kakovosti in vodenja procesov.
• Tehnologi in razvojniki

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 16:00

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.