header

Standardi za varnost živil v novih izdajah predpisujejo, da mora najvišje vodstvo podjetja definirati in vzdrževati jasen načrt za razvoj in stalno izboljševanje kulture varnosti hrane. ​

Seminar je namenjem najvišjemu vodstvu, odgovornim za sisteme vodenja varnosti in kakovosti živil, vodjem in članom HACCP skupin, lastnikom/skrbnikom procesov v podjetju ter vsem ostalim na vodstvenih funkcijah in zaposlenim v podjetju.

Namen

Udeležence seznaniti z modelom kulture varnosti hrane, ki pomaga podjetju ocenjevati, kolikšna zavezanost do kakovosti in varnosti živil je prisotna v podjetju ter kako to zavezanost še povečevati in izboljševati.

Vsebina:

  • Kaj je kultura varnosti hrane
  • Ključni vidiki, ki določajo kulturo varnosti hrane
  • Modeli ocenjevanja kulture varnosti hrane
  • Načrt razvoja in izboljševanja kulture varnosti hrane
  • Načini preverjanja kulture varnosti hrane na presojah

Način dela

Predavanje z diskusijo.

Predznanje

Ni potrebno.

Certifikat

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.

Trajanje

Od 09:00 do 13:00.