header

Bureau Veritas nudi organizacijam različnih področij industrije in javnega sektorja po vsem svetu pomoč pri razumevanju energetskega in ogljičnega stanja organizacije, procesov ali izdelka z namenom, da lažje razvijejo strategije, postavijo cilje in izdelajo načrte za prednostno ravnanje pri zmanjševanju učinkov na okolje.

Ogljični odtis je merilo za izkazovanje izpustov toplogrednh plinov (TGP) in vplivov na okolje, ki jih lahko povzroči organizacija oziroma podjetje ali posameznik s svojim aktivnostmi. Ogljični odtis torej lahko izračunamo za dejavnost, dogodek in izdelke.

Izračun ogljičnega odtisa je lahko zelo kompleksen in uspešnost izračuna je odvisna predvsem od razumevanja zahtev, pravilne izbire metodologije in  pridobivanja podatkov.

Razvili smo metodologijo za izračun ogljičnega odtisa (Carbon Footprint), ki upošteva vplive ogljičnih emisij na ravni organizacije, procesov in izdelkov. Metodologija omogoča identifikacijo priložnosti za izboljšanje dosežkov in zmanjšanje stroškov poslovanja.

Seminar bo pokrival razumevanje zahtev za ogljični odtis, načrtovanje izvedbe, predstavitev obstoječih metodologij in naloge pri izračunu ogljičnega odtisa.

Na seminarju vas bomo seznanili z:

  • razumevanjem zahtev za ogljični odtis
  • načrtovanjem izvedbe
  • predstavitvijo obstoječih metodologij
  • nalogami pri izračunu ogljičnega odtisa

Trajanje

Od 09:00 do 12:30 z vključenim vmesnim odmorom.

Potrdilo o udeležbi

Po zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.