header

Kako zanesljivo je varovanje informacij v vašem podjetju? Kako učinkovito je urejeno varovanje podatkov? Piratstvo, globalizacija, prosta trgovina, odgovornost, javna podoba in tehnološki napredek so samo nekateri izmed razlogov, zakaj je varovanje informacij postalo ključna skrb vašega poslovanja.

Bi se radi usposobili za samostojno načrtovanje in izvajanje presoje sistema varovanja informacij?

Predznanje: predhodno poznavanje zahtev informacijske varnosti

Namen
Poglavitni namen je usposobiti udeležence za opravljanje presoj sistemov upravljanja informacijske varnosti (prva, druga in tretja stranka) po zahtevah standarda ISO 27001 ter v skladu z zahtevami ISO 19011, ISO 17021.

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci
• Spoznali pomen vodenja varovanja informacij v vseh oblikah dejavnosti
• Imeli temeljito znanje o standardu ISO 27001
• Razumeli kako dokumentirati sisteme za vodenje varovanja informacij
• Sposobni opraviti oceno tveganja za področje informacijske varnosti
• Poznali načela presojanja
• Temeljito razumeli osnovne zahteve za presojo sistemov za vodenje varovanja informacij

Vsebina
• Sistem upravljanja varovanja informacij – pregled, izrazi in definicije
• ISO 27001:2013 – podrobna predstavitev vsebine standarda
• Vodenje informacijske varnosti
• Veščine potrebne za presojanje informacijske varnosti
• Kompetentnost presojevalca (ISO 19011, IRCA kriteriji)
• Praktične vaje in delavnice
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo, delo v skupinah (vaje in delavnice), simulacije presoj in obravnava praktičnih primerov.

Standard ISO/IEC 27001:2013: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj izvod standarda.

Predznanje: poznavanje zahtev informacijske varnosti in zahtev ISO/IEC 27001:2013

Certifikat
Po uspešno zaključenem pisnem izpitu bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem CQI -IRCA seminarju za vodilne presojevalce ISO/IEC 27001:2013.

Ciljna skupina
• Odgovorni za sisteme upravljanja informacijske varnosti
• PresojevalcI, ki želijo pridobiti veliko praktičnega znanja za učinkovito izvajanje presoj sistemov upravljanja informacisjke varnosti
• Vsi, ki bi radi izvajali presoje sistemov upravljanja informacisjke varnosti druge ali tretje stranke

Trajanje
5 dni