header

Namen 
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci:
• Sposobni opisati namen in vsebino sistema upravljanja informacijske varnosti
• Razumeli strukturo, zahteve in spremembe, ki jih prinaša nova izdaja standarda ISO/IEC 27001: 2013
• Sposobni kvalitetno vrednotiti vzpostavljen sistem upravljanja informacijske varnosti in prepoznati priložnosti za izboljšave
• Sposobni izvesti notranjo presojo (planiranje, priprava, izvedba in poročanje) v skladu z zahtevami standarda

Vsebina
• Sistem upravljanja informacijske varnosti
• Podrobna predstavitev zahtev standarda ISO/IEC 27001:2013 s poudarkom na novostih in spremembah
• Presoja – planiranje, priprava, izvedba in poročanje
• Praktične vaje in delavnice za razumevanje zahtev standarda in izvedbo presoje
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Seminar je interaktiven in vključuje predavanja z diskusijo in praktičnimi vajami.

Ciljna skupina
• Bodoči notranji presojevalci ISO/IEC 27001:2013
• Skrbniki sistemov, vodje IT oddelkov, sistemski administratorji in IT revizorji
• Odgovorni za vzpostavitev sistema upravljanja informacijske varnosti
• Udeležbo priporočamo tudi vsem tistim, ki se sicer ne bodo ukvarjali z notranjimi presojami vendar želijo biti del uspešnega in učinkovitega sistema upravljanja informacijske varnosti.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce ISO/IEC27001:2013 in se vpisali v BV register notranjih presojevalcev.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.