header

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom upravljanja informacijske varnosti in z zahtevami standarda ISO 27001:2013.

Vsebina
• Sistem upravljanja informacijske varnosti – namen in prednosti
• Standard ISO 27001:2013 – struktura in podroben pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Kako pridobiti certifikat ISO 27001:2013
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina
• Odgovornim za sistem upravljanja informacisjke varnosti
• Vodilnim delavcem
• Svetovalcem
• Vsem, ki bi se radi seznanili s sistemom upravljanja informacijske varnosti in zahtevami ISO 27001

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu upravljanja informacijske varnosti in zahtevah standarda ISO 27001:2013.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.