header

Kako vzpostaviti uporabnikom prijazen in učinkovit integriran sistem vodenja?

V večini organizacij obstaja več dokumentiranih strateških sistemov za vodenje poslovnih procesov. Med najbolj razširjene sodijo sistem kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Ti sistemi so izjemnega pomena za učinkovitost in uspešnost poslovanja organizacije. Vedeti moramo, da se učinki izvajanja aktivnosti v poslovnih procesih prepletajo. Tako npr. boljša kakovost izdelkov pomeni manjše vplive na okolje … Medsebojnih prepletanj, povezav in vplivov je veliko.

Enodnevna delavnica je namenjena vsem, ki razmišljajo o uvedbi integriranega sistema vodenja in vsem, ki bi radi izboljšali že vzpostavljen integriran sistem vodenja.

Namen

Udeleženci bodo:

 • spoznali prednosti integriranega sistema vodenja
 • spoznali posebnosti in skupna izhodišča posameznih standardov;
 • s pomočjo prikazanega primera spoznali načine, kako zahteve različnih standardov združimo v uporabniku prijazen integriran sistem vodenja
 • dobili številne uporabne napotke za nadgradnjo obstoječega integriranega sistema vodenja.

Vsebina 

 • Uvod
 • Kaj je integriran sistem vodenja?
 • Kakšen naj bo uporabniku prijazen integriran sistem vodenja?
 • Obseg in stopnja integracije
 • Katere standarde integrirati (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001, ISO 27001, …)?
 • PDCA koncept integracije
 • Standardi – tipične skupne zahteve
 • Praktični primer integracije sistema vodenja
 • Povzetek in zaključek

 Način dela: predavanje z diskusijo in obravnavo primera iz prakse.

Certifikat

Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na delavnici Integrirani sistemi vodenja.

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:00.

Predavatelj: Gregor Simonič, vodillni presojevalec za sisteme vodenja po zahtevah ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.