header

Namen
• razumevanje tveganj, na podlagi katerega določimo in ovrednotimo ključna tveganja, ki naj bodo glede na pomen in magnitudo v središču pozornosti upravljanja tveganj.
• hitro in učinkovito razlikovanje med ključnimi in drugimi tveganji, ki ne zahtevajo takojšnjih ukrepov.
• praktične rešitve za aktivno in dolgoročno upravljanje finančnih, operativnih in drugih tveganj.

Vsebina
Razumevanje pomena upravljanja tveganj:
• kaj je tveganje
• različni tipi tveganj in njihove značilnosti
• zakaj je upravljanje tveganj pomembno
• kateri so glavni cilji upravljanja tveganj
Identifikacija in ovrednotenje tveganj:
• kako identificiramo tveganja
• katera tveganja so ključna in katera manj pomembna
• kako pristopimo k finančnemu ovrednotenju tveganj
Strategije upravljanja tveganj:
• kako uporabimo zbrane informacije in ocene tveganj
• sistematično spremljanje in upravljanje škodnih dogodkov pri upravljanju tveganj
Proces upravljanja tveganj:
• upravljanje tveganj iz teorije v prakso
• informacijska podpora pri upravljanju tveganj in škodnih dogodkov

Praktični del: v okviru delavnice je predvidena praktična implementacija predstavljenih konceptov, na podlagi katere udeleženci izdelajo seznam ključnih tveganj in oceno njihove pomembnosti za učni primer.

Jezik: seminar bo potekal v slovenščini in delno v angleščini.

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 16:00

Izvajalci: Božo Recko je svetovalec za upravljanje tveganj z dvema desetletjema izkušenj na področjih upravljanja tveganj, neprekinjenega poslovanja in informacijske varnosti ter vodja razvoja platforme za celovito upravljanje tveganj Silver Bullet Risk. Prav tako je vodilni presojevalec po standardu ISO/IEC 27001. Svetuje, izobražuje in sodeluje tudi pri vzpostavitvi sistemov vodenja varovanja informacij in neprekinjenega poslovanja po standardih ISO 27001 in ISO 22301. Niko Järnberg ima dolgoletne izkušnje s področja kvantitativnih financ. Občasno sodeluje pri izvedbi predmeta Izvedeni finančni inštrumenti na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Sodeloval je pri več kot dvajsetih svetovalnih projektih s področja upravljanja, vrednotenja in modeliranja tveganj.