header

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom vodenja VZD in z zahtevami standarda ISO 45001:2018.

Vsebina
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – namen in prednosti
• Standard ISO 45001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Kako pridobiti certifikat ISO 45001:2015
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina:
• Odgovorni za sistem VZD
• Že usposobljeni notranji presojevalci OHSAS 18001, ki bi radi nadgradili svoje znanje
• Vodilni delavci
• Svetovalci
• Vsi, ki bi se radi seznanili s sistemom vodenja VZD in zahtevami ISO 45001

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu vodenja VZD in zahtevah standarda ISO 45001:2018.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.