header

Standard ISO 45001:2018 zavezuje organizacije, da sistematično skrbijo za varno, zdravo ter urejeno delovno mesto in okolico. Ustrezni in varni delovni pogoji so pomembni dejavniki počutja zaposlenih in neposredno vplivajo na njihovo učinkovitost ter ustvarjalnost.

Namen
Seznaniti udeležence s sistemom vodenja VZD in z zahtevami standarda ISO 45001:2018.

Vsebina
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – namen in prednosti
• Standard ISO 45001:2015 – struktura in podroben pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Kako pridobiti certifikat ISO 45001:2015
• Zaključna diskusija

Način dela
Predavanje z diskusijo.

Ciljna skupina:
• Odgovorni za sistem VZD
• Že usposobljeni notranji presojevalci OHSAS 18001, ki bi radi nadgradili svoje znanje
• Vodilni delavci
• Svetovalci
• Vsi, ki bi se radi seznanili s sistemom vodenja VZD in zahtevami ISO 45001

Certifikat
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju o sistemu vodenja VZD in zahtevah standarda ISO 45001:2018.

Trajanje
1 dan, od 9:00 do 17:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.