header

Namen
Udeleženci bodo:
• Spoznali ključna načela sistema vodenja VZD
• Razumeli strukturo in zahteve standarda ISO 45001:2018
• Sposobni planirati, pripraviti in izvesti presojo sistema vodenja VIZD po zahtevah standarda ISO 45001

Vsebina
• Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu – namen in prednosti
• Standard ISO 45001:2018 – struktura in pregled zahtev s primeri za razumevanje
• Izrazi in definicije
• Kako pridobiti certifikat ISO 45001:2015
• Priprava in izvedba notranje presoje po ISO 45001:2015
• Praktične vaje
• Pisni preizkus znanja

Način dela
Predavanje z diskusijo in delo v skupinah (vaje in delavnice).

Standard ISO 45001:2018: zaradi sodelovanja na vajah/delavnicah naj imajo udeleženci s seboj veljavno izdajo standarda.

Ciljna skupina
• Že usposobljeni notranji presojevalci OHSAS 18001, ki bi se radi seznanili z zahtevami in z izvedbo presoj po ISO 45001:2018
• Bodoči notranji presojevalci sistema VIZD po ISO 45001:2018.

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce sistema vodenja VZD ISO 45001:2018.

Trajanje
2 dni, od 9:00 do 17:00.