header

Standard BRCGS Packaging podaja okvir za proizvajalce vseh vrst emabalaže ter jim omogoča proizvodnjo varnih embalažnih materialov in izpolnjevanje zahtev kupcev. Certificiranje po standardu BRCGS Packaging je velikokrat zahteva kupcev – proizvajalcev živil, lastnikov blagovnih znamk, trgovcev in drugih proizvajalcev in je namenjeno dokazovanju zanesljivosti dobaviteljev – proizvajalcev embalaže. Standard predpisuje zahteve za kakovost in varnost proizvodov ter operativna merila, ki morajo biti izpolnjena, da je zagotovljena skladnost z zakonodajnimi zahtevami in pričakovanji kupcev.

Namen seminarja
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo, načela in zahteve standarda BRCGS Packaging v6;
• sposobni planirati in izvajati notranje presoje po zahtevah BRCGS Packaging v6;
• sposobni pripraviti poročilo o presoji.

Vsebina
• Uvod v seminar in predstavitev udeležencev
• Zahteve standarda BRCGS Packaging v6 – podroben pregled
• Primeri za razumevanje zahtev standarda
• Notranja presoja – priprava in izvedba
• Pisni preizkus znanja
• Povzetek vsebine z diskusijo in zaključek seminarja

Način dela: predavanje z diskusijo

Ciljna skupina
• Že usposobljeni notranji presojevalci BRCGS Packaging v5, ki bi radi nadgradili svoje znanje z zahtevami BRC Packaging v6;
• Vsi, ki bi se radi seznanili z zahtevami BRCGS Packaging v6 in z izvedbo notranje presoje

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce BRCGS Packaging v6.

Trajanje: 2 dni, od 9:00 do 16:00.

*10 % popust v primeru, da bo seminar izveden online.