header

Namen seminarja
Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:
• razumeli strukturo, načela in zahteve standarda BRC Packaging v6;
• sposobni planirati in izvajati notranje presoje po zahtevah BRC Packaging v6;
• sposobni pripraviti poročilo o presoji.

Vsebina
• Uvod v seminar in predstavitev udeležencev
• Zahteve standarda BRC Packaging v6 – podroben pregled
• Primeri za razumevanje zahtev standarda
• Notranja presoja – priprava in izvedba
• Pisni preizkus znanja
• Povzetek vsebine z diskusijo in zaključek seminarja

Način dela: predavanje z diskusijo

Ciljna skupina
• Že usposobljeni notranji presojevalci BRC Packaging v5, ki bi radi nadgradili svoje znanje z zahtevami BRC Packaging v6;
• Vsi, ki bi se radi seznanili z zahtevami BRC Packaging v6 in z izvedbo notranje presoje

Certifikat
Po uspešno zaključenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat o opravljenem seminarju za notranje presojevalce BRC Packaging v6.

Trajanje: 1 dan, od 9:00 do 17:00.